การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เเละการประยุกต์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ ระดับประเทศ ปี 2559

การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เเละการประยุกต์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ ระดับประเทศ ปี 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร วันที่ 15 สิงหาคม 2559

ชมภาพเพิ่มเติม คลิก