ข่าวอบรม/แข่งขันเทอร์โมอิเล็กทริก

หัวข้อข่าว เผยเเพร่เมื่อ

การแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์และการประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ประจำปี 2561

The ASEAN Workshop on Thermoelectric Device Fabrication and Testing 2018

ประกาศเลื่อนวันแข่งขัน

อ่านเพิ่มเติม