เครื่องมือวิจัยที่ให้บริการ

X-Ray Diffractometer

– รุ่น : XRD-6100
– ยี่ห้อ : SHIMADZU
– วิเคราะห์ XRD ของสารตัวอย่างอย่างเดียว
– วิเคราะห์ Match Peak
– วิเคราะห์หา Lattice Parameter
– วิเคราะห์หา Lattice Stain
– วิเคราะห์หา Crystal Size

หมายเหตุ
->ตัวอย่างต้องมีลักษณะเป็นผง, แผ่น, ฟิล์ม, เหรียญ และก้อน กรณีตัวอย่างเป็นแผ่นหรือก้อนของแข็ง ต้องมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่เกิน 10 x 10 x 0.20 cm ชิ้นงานเป็นผงต้องมีความละเอียด > 100 mm

กำลังปรับปรุง…

Micro Hardness Tester

– รุ่น : HMV-2T
– ยี่ห้อ : SHIMADZU
– ทดสอบความแข็งของชิ้นงานโดยโหลดน้ำหนัก 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 และ 2,000 gf
– ภาพถ่ายจุดทดสอบตามระดับโหลด

หมายเหตุ
-> ชิ้นงานตัวอย่างต้องเป็นก้อนของแข็ง มีผิวเรียบมากความหนาไม่น้อยกว่า 1mm แต่ไม่เกิน 100 mm

กำลังปรับปรุง…

Density Kit

รุ่น : MS204
ยี่ห้อ : METTLER TOLEDO
วัดความหนาแน่นของแข็งไม่ละลายน้ำโดยใช้หลักการของอาร์คิมิดีส

หมายเหตุ

-> ชิ้นงานตัวอย่างต้องเป็นก้อนของแข็งน้ำหนักไม่เกิน 200 gและไม่ละลายน้ำ

กำลังปรับปรุง…

Grinder-Polisher

รุ่น : Metaseve 3000
ยี่ห้อ : BUEHLER
– ขัดชิ้นงานด้วยกระดาษทรายละเอียดได้ทั้งแบบแห้งและเปียก

กำลังปรับปรุง…

Isomet Low Speed Saw

รุ่น : 11-1280-250
ยี่ห้อ : BUEHLER
ตัดชิ้นงานละเอียดด้วยใบเลื่อยเคลือบผงเพชรหนา  0.5 mm

กำลังปรับปรุง…

Ball Milling

สำหรับผสมสารด้วยการบดให้ละเอียดและผสมให้เข้ากัน

กำลังปรับปรุง…

TRC-Furnance 1

– สำหรับเผาผงสารหรือก้อนสารได้ครั้งละไม่เกิน 500 g
– อุณหภูมิสูงไม่เกิน 1
,200 °C

กำลังปรับปรุง…

TRC-Furnance 2

– สำหรับเผาผงสารหรือก้อนสารได้ครั้งละไม่เกิน 500 g
– อุณหภูมิสูงไม่เกิน 1
,200 °C

กำลังปรับปรุง…

TRC-ZTM2

– วัดค่าสัมประสิทธิ์ซีเบคและสภาพสนำไฟฟ้าของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก
หมายเหตุ > ตัวอย่างต้องมีลักษณะเป็นก้อนของแข็ง รูปทรงสี่เหลี่ยม มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง เป็น 3 mm x 3 x ไม่น้อยกว่า 12 mm แต่ไม่เกิน 20 mm

กำลังปรับปรุง…

การทดสอบวัดค่าสภาพนำความร้อนด้วยเครื่อง TRC-Thermal

– วัดภายใต้อุณหภูมิเฉลี่ย 5 จุด

กำลังปรับปรุง…

ลวดความร้อนสำหรับไส้เตาเผา

–  พิมพ์โมเดลฃึ้นรูปด้วยพลาสติก PLA, ABS
–  พื้นที่พิมพ์ 20 x 25 x 17 เซนติเมตร

กำลังปรับปรุง…

กล้องถ่ายภาพความร้อน

หมายเหตุ: ยังไม่เปิดให้บริการ อยู่ในช่วงดำเนินการประกาศค่าธรรมเนียมการให้บริการ

กำลังปรับปรุง…

เครื่องวัดวงวนฮิสเทอร์ไรซิส

หมายเหตุ: ยังไม่เปิดให้บริการ อยู่ในช่วงดำเนินการประกาศค่าธรรมเนียมการให้บริการ

กำลังปรับปรุง…

เครื่อง D33 มิเตอร์

หมายเหตุ: ยังไม่เปิดให้บริการ อยู่ในช่วงดำเนินการประกาศค่าธรรมเนียมการให้บริการ

กำลังปรับปรุง…

เครื่อง LCZ มิเตอร์ วัดค่าไดอิเล็กทริก

หมายเหตุ: ยังไม่เปิดให้บริการ อยู่ในช่วงดำเนินการประกาศค่าธรรมเนียมการให้บริการ

กำลังปรับปรุง…

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

กำลังปรับปรุง…