ขั้นตอนขอรับบริการ

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-bfa9bc4d1d1cd9ab8717882fd7de2c84' }}
[brizy_navigation name=”%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b9%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81″]

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

STEP 1 : ศึกษารายละเอียดเครื่องมือ

ศึกษารายละเอียดของเครื่องมือที่ต้องการขอรับบริการ


STEP 2 : ติดต่อสอบถามลำดับการใช้บริการ

ก่อนการใช้บริการควรสอบถามวันเวลา หรือคิวว่างของเครื่องมือแต่ละชิ้น ก่อนการ


STEP 3 : กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกคำขอรับบริการเครื่องมือที่ต้องการขอรับบริการ ส่งแบบฟอร์มที่คำขอรับบริการเครื่องมือพร้อมสารตัวอย่างมาที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก (ศลพ.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 , โทรศัพท์ 0-4274-4319 (ภายใน 515), E-mail: ceae@snru.ac.th
STEP 4 : ชำระค่าบริการ

ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยาสาขาย่อย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่บัญชี : 421-1-17857-8

ชื่อบัญชี : เงินรับฝากอื่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สามารถแจ้งการชำระการใช้บริการผ่าน

โทรศัพท์/ โทรสาร 042-744319


STEP 5 : รับผลการวัด

เมื่อผู้ขอรับบริการชำระเงินเสร็จแล้วนักวิจัยประจำเครื่องจะทำการจัดส่งผลการวิเคราะห์แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล์ก่อนและจะจัดส่งรายงานและสารตัวอย่างคืนแก่ผู้ขอรับบริการ

โทรศัพท์แ/ โทรสาร 042-744319

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-0f65fc9f8c04bec2b80948b73ba2495c' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-25732549514f3b81ebd1168200b6867c' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-2c3f7b82680b0bb263044eff3c4fcea0' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='9187740844aafc988b1b069b296ea0d5cf7c8f83.jpeg' }}