ภาพกิจกรรมการแข่งขันและประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ปี 2562

IMG_0363
IMG_0377
IMG_0284
IMG_0272
IMG_9829
IMG_9892
IMG_9888
IMG_9895
IMG_9883
IMG_9866
IMG_9910
IMG_9897
IMG_9901
IMG_9854
IMG_9851
IMG_9661
IMG_9710
IMG_9703
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพบรรยากาศ

ภาพการแข่งขันการประดิษฐ์

ภาพการประกวดนวัตกรรม


ภาพการรับรางวัล