รายการเครื่องมือวิจัยที่ให้บริการ

[brizy_navigation name=”%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b9%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81″]

Center of Excellence on Alternative Energy

รายการเครื่องมือวิจัยที่ให้บริการ

X-ray Diffractometer (XRD)

รายละเอียด

คุณสมบัติทั่วไป

ยี่ห้อ : SHIMADZU

รุ่น : XRD-6100

ประเทศผู้ผลิต :

ลักษณะทั่วไป :

  • วิเคราะห์ XRD ของสารตัวอย่างอย่างเดียว
  • วิเคราะห์ Match Peak
  • วิเคราะห์หา Lattice Parameter
  • วิเคราะห์หา Lattice Stain
  • วิเคราะห์หา Crystal Size

หมายเหตุ

ตัวอย่างต้องมีลักษณะเป็นผง, แผ่น, ฟิล์ม, เหรียญ และก้อน กรณีตัวอย่างเป็นแผ่นหรือก้อนของแข็ง ต้องมีขนาด กว้าง × ยาว × สูง ไม่เกิน 10 × 10 × 0.20 cm ชิ้นงานเป็นผงต้องมีความละเอียด > 100 mm

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

Simple to use & Easy to build complex structuring

Click and drag items to create beautiful pages, instantly

Replace any image or text easily with a few clicks

Bring vibrance to your site by setting colors & transparency

No more buffering!